Službene stranice!|Friday, December 14, 2018

Dentalna medicina

Dentalni laboratorij – Duga Resa

tooth-hover1Ana Livada

Teodora Burić

Tel: 047/844-723
Radno vrijeme: 7,00 – 14,30 sati
Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.

STOMATOLOŠKE AMBULANTE

Duga Resa

Maja Malnar, dr.med.dent.
Gordana Grobenski, med.sestra 

Tel: 047/844-721

Radno vrijeme:
parni datumi 7,00-14,30 sati
neparni datumi od 13,30-21,00 sat

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.

Duga Resa

Anamarija Mlinarić Lišnjić, dr. med. dent.
Martina Ivančić, medicinska sestra

Tel: 047/844-197

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 14,30 sati
parni datumi od 13,30 – 21,00 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.

Duga Resa

Tim bez nositelja (Matea Fudurić, dr.med.dent.)
Ana Babić, medicinska sestra

Tel: 047/844-197

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,30 – 21,00 sati
parni datumi od 7,00 – 14,30 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.

Duga Resa

Marijana Malović, dr. med. dent.
Gordana Brcković, medicinska sestra

Tel: 047/844-722

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,30 – 21,00 sati
parni datumi od 7,00 – 14,30 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.

Duga Resa

Margareta Samovojska, dr.med.dent
Jadranka Božičević, medicinska sestra

Tel: 047/844-722

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 14,30 sati
parni datumi od 13,30 – 21,00 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.

Duga Resa

Branka Marochini, dr. med. dent.
Snježana Petrčić, medicinska sestra

Tel: 047/844-721

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 14,30 sati
parni datumi od 13,30 – 21,00 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.

Barilović

Ivan Pavušek, dr.med.dent. 
Željka Mušić, medicinska sestra

Tel: 047/804-127

Radno vrijeme:
ponedjeljak u Bosiljevu od 8,30 – 13,30 sati, u Netretiću od 14,00 – 19,00 sati
utorak u Bariloviću od 12,30 – 20,00 sati
srijeda u Netretiću od 7,00 – 14,30 sati
četvrtak u Bosiljevu od 12,30 – 20,00 sati

petak u Bariloviću od 7,00 – 14,30 sati

Generalski stol

Ema Marinič, dr.med. dent.
Mateja Marčac Halar, medicinska sestra

Tel: 047/861-309

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 – 14,30 sati
utorak i četvrtak od 13,00 – 20,30 sati

Obzirom da u ordinaciji rade 2 tima, vrijeme od 13,30 do
14,30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada
poslijepodnevne smjene.