Službene stranice!|Friday, December 14, 2018

Pedijatrija

Duga Resa

BARBARA GOLUBIĆ BOŽIĆ, dr.med.spec.pedijatar
NEDA PAHANIĆ, medicinska sestra

Telefon: 047/844-187

Radno vrijeme:
neparne datume od 7,00-13,30 sati ( od 13,30-14,30 sati su kućne posjete)
parne datume  od 13,00-19,30 sati ( od 19,30-20,30 sati su kućne posjete)

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema rasporedu.