Službene stranice!|Tuesday, November 19, 2019

Natječaj za doktora medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo na određeno vrijeme

Broj: 02-20/2017 Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktor opće medicine ili specijalista obiteljske medicine – 1 izvršiteljČitaj više

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto knjigovodstveni referent-financijski knjigovođa

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja knigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe i suglasnosti Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskogČitaj više

Natječaj za prijam u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe, jednog izvršitelja, na neodređeno vrijeme

Broj: 02-599/2016 Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje   N A T J E Č A J Za prijam u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe, jednog izvršitelja, na neodređeno vrijeme.  Uvjeti: SSS ,završena ekonomska škola ili druga škola sa zanimanjem ekonomist/ekonomski tehničar i jedna godina radnog iskustva u struciČitaj više

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U ORDINACIJI OPĆE MEDICINE BOSILJEVO

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme u ordinaciji opće medicine Bosiljevo broj: 01-454/01/2016 od 23.09.2016.godine i suglasnosti Ministarstva zdravlja o zapošljavanju Klasa: 100-01/16- 03/786, UR.BR. 534-03- 1-1/6- 16-02 Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos medicinske sestre/tehničara , na neodređeno vrijeme, u ordinaciji opće medicine Bosiljevo – 1 izvršitelj.Čitaj više
Page 21 of 25« First...10...1920212223...Last »