Službene stranice!|Sunday, September 22, 2019

N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa broj: 01-85/08/2017,  članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 144/12 i  82/13, Odluka Ustavnog suda NN 22/14) i članka 20 i 23. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, raspisuje se       N A T J E Č A J za imenovanje ravnatelja    Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Duga Resa, na ...Čitaj više

Natječaj za doktora medicine u ordinaciji opće medicine Bosiljevo na određeno vrijeme

Broj: 02-20/2017 Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos doktor opće medicine ili specijalista obiteljske medicine – 1 izvršiteljČitaj više

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto knjigovodstveni referent-financijski knjigovođa

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja knigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe i suglasnosti Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskogČitaj više

Natječaj za prijam u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe, jednog izvršitelja, na neodređeno vrijeme

Broj: 02-599/2016 Na temelju članka 24. Statuta Doma zdravlja Duga Resa, ravnateljica Doma zdravlja Duga Resa raspisuje   N A T J E Č A J Za prijam u radni odnos knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe, jednog izvršitelja, na neodređeno vrijeme.  Uvjeti: SSS ,završena ekonomska škola ili druga škola sa zanimanjem ekonomist/ekonomski tehničar i jedna godina radnog iskustva u struciČitaj više
Page 18 of 23« First...10...1617181920...Last »