Službene stranice!|Saturday, February 29, 2020

Opća medicina

Duga Resa

Branka Pavlić Marić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Senka Raić, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Duga Resa

Dragica Bratović, dr.med
Mira Stojković, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Duga Resa

Drenka Prolić Alanović, dr.med.
Martina Muić, medicinska sestra (zamjena Sanja Pribanić, medicinska sestra)

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Duga Resa

Damir Šnidarić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Tihana Čavrak, medicinska sestra (zamjena Tatjana Adlešić, medicinska sestra)

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Duga Resa

Nada Grahović, dr. med. spec. obiteljske medicine
Mirjana Novosel, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Duga Resa

Danijela Bradarić, dr.med.

Elvira Jurčević, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Duga Resa

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obiteljske
medicine

Zlatica Car, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Duga Resa

Jasminka Hoteit, dr. med. spec. školske medicine
Martina Ivančić, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Bosiljevo

Tim bez nositelja (Miroslav Samovojska, dr.med.)

Maja Gojković, medicinska sestra

Tel: 047/857-028

Radno vrijeme:
ponedjeljak od 7,00 do 10,00
utorak od 13,00 do 19,30 (kućne posjete od 19,30 do 20,30)
srijeda i petak od 7,00 do 13,30 (kućne posjete od 13,30 do 14,30)
četvrtak od 13,00 do 16,00

Ordinacija u Grabrku radi ponedjeljak od 11,00 do 13,30 (kućne posjete od 13,30 do 14,30) i četvrtak od 17,00 do 19,30 ( kućne posjete od 19,30 do 20,30)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Barilović

Dinko Raffanelli, dr.med.
Jasmina Spudić, medicinska sestra

Tel: 047/847-070

Radno vrijeme:
ponedjeljak i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
utorak i četvrtak od 12,30 do 19,00 sati (kućne posjete od 19,00 – 20,00 sati)
srijedom ambulanta u Perjasici radi od 7,00 – 11,30 sati,
od 12,00 – 13,00 radi ambulanta u Bariloviću (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Generalski Stol

Zdenka Barišić Marčac, dr. med. spec. obiteljske medicine
Jadranka Halar, medicinska sestra

Tel: 047/861-344

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 do 14,30 sati)
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20, 30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati

Netretić

Zvjezdana Nikolić, dr. med.
Sonja Bačić, medicinska sestra

Tel: 047/804-430

Radno vrijeme:
ponedjeljak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
utorak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
srijeda 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
četvrtak od 7,00 do 10,30 sati, od 11,00 – 13,30 sati u Vukovoj Gorici (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)


odmor u tijeku rada (stanka) u prijepodnevnoj smjeni: od 10,00 – 10,30 sati
odmor u tijeku rada (stanka) u poslijepodnevnoj smjeni: 16,30 do 17,00 sati