Službene stranice!|Utorak, veljača 20, 2018

Opća medicina

Duga Resa

Branka Pavlić Marić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Dubravka Desović, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

Duga Resa

Gabriel Nicusor Uichita, dr.med.spec.obiteljske medicine
Mira Stojković, medicinska sestra

Tel: 047/844-189

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

Duga Resa

Nina Štimac, dr. med.
Martina Muić, medicinska sestra 

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

Duga Resa

Damir Šnidarić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Tihana Klokočki, medicinska sestra

Tel: 047/844-198

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

Duga Resa

Nada Grahović, dr. med. spec. obiteljske medicine
Mirjana Novosel, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

Duga Resa

Tim bez nositelja ( Miroslav Samovojska,dr.med.)
Elvira Jurčević, medicinska sestra

Tel: 047/844-186

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

Duga Resa

Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obiteljske
medicine

Zlatica Car, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
parni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)

Duga Resa

Jasminka Hoteit, dr. med. spec. školske medicine
Višnja Vrbetić, medicinska sestra

Tel: 047/844-725

Radno vrijeme:
neparni datumi od 13,00 – 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
parni datumi od 7,00 – 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

Bosiljevo

Vanja Muhar, dr. med. 
Maja Gojković, medicinska sestra

Tel: 047/857-028

Radno vrijeme:
ponedjeljak i četvrtak od 7,00 do 9,00 sati
utorak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
ponedjeljak i četvrtak ambulanta u Grabriku radi od 10,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

Barilović

Dinko Raffanelli, dr.med.
Jasmina Spudić, medicinska sestra

Tel: 047/847-070

Radno vrijeme:
ponedjeljak i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
utorak i četvrtak od 12,30 do 19,00 sati (kućne posjete od 19,00 – 20,00 sati)
srijedom ambulanta u Perjasici radi od 7,00 – 11,30 sati,
od 12,00 – 13,00 radi ambulanta u Bariloviću (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)

Generalski stol

Zdenka Barišić Marčac, dr. med. spec. obiteljske medicine
Jadranka Halar, medicinska sestra

Tel: 047/861-344

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 do 14,30 sati)
utorak i četvrtak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20, 30 sati)

Netretić

Zvjezdana Nikolić, dr. med.
Dino Johović, medicinski tehničar

Tel: 047/804-430

Radno vrijeme:
ponedjeljak od 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
utorak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
srijeda 13,00 do 19,30 sati (kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati)
četvrtak od 7,00 do 10,30 sati, od 11,00 – 13,30 sati u Vukovoj Gorici (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)
petak od 7,00 do 13,30 sati (kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati)