Službene stranice!|Wednesday, June 20, 2018

Novosti

 • Obavijest  o  godišnjem odmoru

  DOM ZDRAVLJA DUGA RESA Broj:02-305/2018 O b a v i j e s t  o  godišnjem odmoru   Godišnji odmori ordinacija opće medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacije opće medicine u koncesiji:   Monika Borovac, dr.med. – 16.07 – 20.07.                                               – 16.08. – 31.08. – zamijena Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med., radi u smjeni Monike Borovac, dr.  – parni datumi – 07:00 – 13:30  – neparni datumi  – 13:00 – 19:30 Branka Pavlić Marić, dr.med.spec.obit.med. – 23.07. – 14.08.  – 03.09. – 14.09. – zamijena Monika Borovac, dr.med. radi u smjeni Monike Borovac, dr.med.  – parni datumi – 07:00 – 13:30  – neparni datumi – 13:00 – 19:30 Nina Štimac, dr.med. – 30.07. – 17.08. – zamijena Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med., ( radi u istoj smjeni kao Nina Štimac, dr.med.),  – parni datumi – 07:00 – 13:30                  – neparni datumi – 13:00 – 19:30 Nada Grahović, dr.med.spec.obit.med. – 27.08. – 14.09. – zamijena Nina Štimac, dr.med.( radi u istoj smjeni kao Nada Grahović, dr.med. spec. obit. med.), – parni datumi – 07:00 – 13:30 – neparni datumi – 13:00 – 19:30 Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. – 09.07. – 27.07.                                                                     – 20.08. – 31.08. – zamijena Danijela Matijaš, dr.med. ( radi u istoj smjeni kao Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med.), – parni datumi – 13:00 – 19:30                                         – neparni datumi – 07:00 – 13:30   Danijela Matijaš, dr.med. –  30.07. – 17.08.                                               –  03.09. – 14.09. – zamijena Damir Šnidarić, dr.med.spec.obit.med. , ( radi u istoj smjeni kao Danijela Matijaš, dr.med.) – parni datumi – 13:00 – 19:30                – neparni datumi – 07:00 – 13:30   Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med. – 23.07. – 10.08. – 27.08. – 31.08. – zamijena Jasminka Hoteit,dr.med.spec.šk.med., radi u smjeni Nikoline Hrvat Došen, dr. med. spec. obit. med.- parni datumi – 13:00 -19:30                        – neparni datumi – 07:00 -13:30   Jasminka Hoteit, dr.med.spec.šk.med., – 02.07. – 20.07.  – 13.08. – 24.08. – zamijena Nikolina Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med., radi u smjeni Nikoline Hrvat Došen, dr.med.spec.obit.med., – parni datumi – 13:00 – 19:30                            – neparni datumi – 07:00 – 13:30     Barbara Golubić Božić, dr.med.spec.ped.  – 30.07. – 17.08. – zamijena Ružica Boljar, dr.med.spec.pedijatar.   Dinko Raffanelli, dr.med. – 18.06. – 06.07.                                               -18.06-29.06.- zamijena Vanja Muhar, dr.med.,                – radi: PONEDJELJAK: Ordinacija OM Barilović – 11:00 – 13:30 SRIJEDA: Ordinacija OM Barilović – 07:00 – 13:30 ( 08:00 – 12:00 Perjasica) PETAK: Ordinacija OM Barilović – 07:00 – 13:30 – 02.07.-06.07.- Miroslav Samovojska, dr.med.                 – radi: PONEDJELJAK: Ordinacija OM Barilović – 11:00 – 13:30 SRIJEDA: Ordinacija OM Barilović – 07:00 – 13:30 ( 08:00 – 12:00 Perjasica) PETAK: Ordinacija OM Barilović – 07:00 – 13:30 Zvjezdana Nikolić. dr.med. – 23.07. – 03.08.                                                 – 20.08. – 31.08.         – zamijena Zdenka Barišić Marčac, dr.med., radi u smjeni Zvjezdane Nikolić,dr.med.: – Ponedjeljak – 13:00 – 19:30- Netretić – Utorak  – 07:00 – 12:30 – Netretić – Srijeda – 13:00 -19:30 – Netretić – Četvrtak – 07:00 – 12:30 – Netretić – Petak – 07:00 – 10:00 – Netretić Zdenka Barišić Marčac, dr.med. – 09.07. – 20.7.                                                          – 06.08. – 17.08. – zamijena Zvjezdana Nikolić, dr.med., radi u smjeni Zdenke Barišić Marčac, dr.med.,: – Ponedjeljak – 07:00 – 12:30 – Generalski stol – Utorak -13:00 – 19:30 – Generalski stol – Srijeda – 07:00 – 12:30 – Generalski stol – Četvrtak – 13:00 – 19:30 – Generalski stol – Petak – 10:30-13:00 – Generalski stol   Godišnji odmori ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Duga Resa i ordinacije dentalne medicine u koncesiji:  Anamaria Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. – 02.08. – 24.08. – zamijena  – Branka Marochini, dr.med.dent.: – parne datume -13:30 – 21:00                                                                            – neparne datume – 07:00 – 14:30     Margareta Samovojska, dr.med.dent. – 23.07.-14.08. – zamijena – Branka Marochini, dr.med.dent.: – parne datume -13:30 – 21:00                                                                            – neparne datume – 07:00 – 14:30   Marijana Malović, dr.med.dent. – 09.07. – 27.07.                                            – zamijena – Maja Malnar, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30                                                                  – neparni datumi – 13:30 – 21:00   Maja Malnar, dr.med.dent – 06.08. – 31.08. – zamijena -Marijana Malović, dr.med.dent.                         – parni datumi – 07:00 – 14:30                         – neparni datumi – 13:30 – 21:00       Jelka Jurjević, dr.med.dent. –  02.07.- 20.07.                                                   – 17.09. – 28.09.                   – zamijena – 02.07.-06.07. – Marijana Malović, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30                                                                                                     – neparni datumi – 13:30 – 21:00                   – 09.07. – 20.07. – Maja Malnar – parni datumi – 07:00 – 14:30                                                                        – neparni datumi -13:30 – 21:00                    – 17.09. – 21.09. – Maja Malnar – parni datumi – 07:00 – 14:30                                                                        – neparni datumi -13:30 – 21:00                   – 24.09.-28.09. – Marijana Malović, dr.med.dent.,- parni datumi – 07:00 – 14:30                                                                                                     – neparni datumi – 13:30 – 21:00 Branka Marochini – 02.07. – 27.07. – zamijena – 02.07.-13.07. Margareta Samovojska, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00                                                                                                    – neparne datume – 07:00 – 14:30         – 16.07.-27.07. – Anamarija Mlinarić Lišnjić, dr.med.dent. – parne datume -13:30 – 21:00                                                                                                    – neparne datume – 07:00 – 14:30       Ivan Pavušek, dr.med.dent. – 11.06. – […]
 • Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto vozača u sanitetskom prijevozu

  Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto vozača u sanitetskom prijevozu
 • Sretan i blagoslovljen Uskrs!

  Povodom nadolazećih Uskršnjih blagdana svim djelatnicima,korisnicima naših usluga i svim ljudima dobre volje čestitamo najveći kršćanski blagdan Uskrs te svima želimo obilje blagoslova, sreće i zdravlja. Uskrs je vrijeme ponovnog rađanja, vrijeme preporoda i pobjede života nad smrću. Neka nas vjera u te ideale prati kako bismo u zajedništvu i solidarnosti izgrađivali naše bolje sutra. Ravnateljica Melita Trgovčić
 • NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme,doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine

    Broj: 02- 212/2018 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme             Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, doktora opće medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine Duga Resa – 1 izvršitelj Doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine   Uvjeti su: VSS doktor opće (obiteljske) medicine ili specijalist obiteljske medicine Položen državni ispit Licenca/odobrenje za samostalan rad Položen vozački ispit „B“ kategorije Najmanje 5 mjeseci radnog iskustva Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: – životopis, – presliku diplome, – presliku domovnice, – presliku  odobrenja(licence) za samostalan rad, – presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu, – presliku rodnog lista, – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), – dokaz o položenom vozačkom ispitu, – elektronički zapis o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje o  radnom stažu Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Sukladno čl.13 Zakona o ravnopravnosti spolova prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola. Rok za podnošenje ponuda je 06. travnja 2018.godine.  Ponude se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, sa svom dokumentacijom koja se traži u privitku, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata poziv kandidatima,  kao i sve daljnje obavijesti o tijeku natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ najkasnije 3 dana prije određenog termina. Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Dom zdravlja Duga Resa zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju. Rezultati natječaja objaviti će se na web stranici Doma zdravlja Duga Resa http://www.domzdravlja-dugaresa.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja. DOM ZDRAVLJA DUGA RESA