Službene stranice!|Friday, October 19, 2018

Natječaji

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA IZBOR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARA U ORDINACIJI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DJECE DUGA RESA

Dom zdravlja Duga Resa objavio je natječaj za prijam u radni odnos  medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu predškolske djece Duga Resa  – 1 izvršitelj.             Dom zdravlja Duga Resa izvješćuje kandidate koji su dostavili prijave na navedeni natječaj, da je nakon provedenog natječajnog postupka za navedeno radno mjesto izabrana Suzana Petrović.             Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Domu zdravlja ...Čitaj više

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme: Doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine  u Dugoj Resi – 1 izvršitelj i natječaj za Doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine u Bosiljevu – 1 izvršitelj

Broj: 02-470/2018 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme        Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:   Doktora opće (obiteljske) medicine/specijaliste obiteljske medicine u ordinaciji opće medicine  u Dugoj Resi – 1 izvršitelj   Uvjeti su: VSS doktor opće (obiteljske) medicine ili specijalist obiteljske medicine Položen državni ispit ...Čitaj više

NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za : Stručni prvostupnik ekonomije

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa Broj:02-385/2018 Duga Resa, 19.06.2018.godine               Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za: Stručni prvostupnik ekonomije – VŠS –stručni specijalist ekonomije – jedan  izvršitelj UVJETI: Završen stručni studij ekonomije             Uz  prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Životopis Dokaz o stručnoj spremi ...Čitaj više

NATJEČAJ za primitak u radni odnos na određeno vrijeme – medicinska sestra/tehničar/1 izvršitelj

Broj: 02-346/2018 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA, Bana Josipa Jelačića 4, 47250 Duga Resa objavljuje NATJEČAJ za primitak u radni odnos na određeno vrijeme medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj Uvjeti su: Srednja stručna sprema- medicinska sestra/tehničar Položen stručni ispit (osim medicinskih sestara/tehničara sa završenim petogodišnjim programom obrazovanja) Licenca/odobrenje za rad Položen vozački ispit „B“ kategorije Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 2 mjeseca, radi zamjene ...Čitaj više
Page 1 of 612345...Last »