Službene stranice!|Saturday, February 29, 2020

Aktualna javna nadmetanja

2019. godina

26.11.2019.

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA VOLKSWAGEN POLO 1.2 START
benzin, proizvodnja 2008. godina.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2020.godine.

Početna cijena je 15.000,00 kn, sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se 3. prosinca 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa (polukat).

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 1.500,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

 

11.11.2019.

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU OSOBNOG VOZILA VOLKSWAGEN POLO 1.2 START

benzin, proizvodnja 2008. godina.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do svibnja 2020. godine.

Početna cijena je 21.000,00 kn s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održat će se 18. studenog 2019. godine u 14 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 2.100,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 14 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

 

31.10.2019.

ZAPISNIK S JAVNOG NADMETANJA ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA

Citroen Jumper C-238773, diesel motor, proizvodnja 2009. godina, u voznom stanju i registriran do 13.10.2019.

Početna cijena je 18.000.00 kn s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje, objavljeno je za dan 31. listopada 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa, je provedeno te se javio jedan kandidat: “ELPO – elektro obrt”, Slavka Kolara 42, Duga Resa, OIB 95763745792.

Navedeni automobil Citroen Jumper C-238773 je prodan “ELPO – elektro obrtu” za cijenu od 18.000.00 kn s uključenim PDV-om.

 

28.10.2019.

OBAVIJEST O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju sanitetskog vozila Citroen Jumper C-238773, diesel motor, proizvodnja 2009. godina, broj prijeđenih kilometara 406.000.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i neregistrirano.

Početna cijena je 18.000.00 kn, s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održat će se 31. listopada 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 1.800,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 7 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.


12.9.2019.

OBAVIJEST O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU SANITETSKOG VOZILA

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju sanitetskog vozila Citroen Jumper C-238773, diesel motor, proizvodnja 2009. godina.

Vozilo je potpuno ispravno, u voznom stanju i registrirano do 13.10.2019.godine.

Početna cijena je 34.000.00 kn, s uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održat će se 20. rujna 2019. godine u 10 sati u Domu zdravlja, Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. (polukat)

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka licitacije izvršiti polog jamčevine u iznosu od 3.400,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom licitacije cijena se podiže za najmanje 100,00 kuna.

Navedeni predmet licitacije zainteresirani mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 7 – 15 sati u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, uz najavu na telefon : 047/841-780.

2018. godina

15. 11. 2018.


OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE ZA 2018.

15.11.2018.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 15.11.2018. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2019, broj dokumenta: 2018/S 0F2-0031847.

Rok za dostavu ponuda je 5.12.2018. do 13,30 sati.


20.06.2018.

OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE VOZILA ZA SANITETSKI PRIJEVOZ, pogon 4×4, komada 2

 

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Električnom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.06.2018. (http:cojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Vozila za sanitetski prijevoz, pogon 4×4, komada 2, pod evidencijskim brojem nabave: 02/2018, broj objave u EOJN: 2018/S0F2-0016131.

Rok za dostavu ponuda je 11.07.2018. do 13,00 sati.


 

2017. godina2016. godina

20.11.2017.


OBAVIJEST O NADMETANJU ZA PREDMET NABAVE MOTORNI BENZIN I LOŽIVO ULJE ZA 2018

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 88. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 20.11.2017. (https:eojn.nn.hr) objavio obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2018, broj dokumenta: 2017/S 0F2-0023967.
Rok za dostavu ponuda je 8.12.2017. do 13,00 sati.


26.04.2017.


 • DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa
 • Broj: 02-144/04/2017
 • Duga Resa, 26.travnja 2017.godine

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje

JAVNO NADMETANJE

za prodaju osobnog automobila Opel Astra 1.4 16V, 66 KW, godina proizvodnje 1998.,pređeno kilometara 140 000, benzinac, u voznom stanju, neregistriran. Početna cijena je 7.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se dana 9.svibnja 2017.godine, u 9 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, u polukatu.

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka javnog nadmetanja izvršiti polog jamčevine u iznosu od 700,00 kn na blagajni  Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom javnog nadmetanja cijena se podiže najmanje za 100,00 kn.

Navedeni predmet javnog nadmetanja zainteresirani mogu pogledati prije javnog nadmetanja ( 08.05.2017.) u vremenu od 08,00 – 10,00 u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, uz najavu na telefon: 047/841-780.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA


06.04.2017.


 • DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa
 • Broj: 02-144/03/2017
 • Duga Resa, 06.travnja 2017.godine

 

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE za prodaju osobnog automobila Opel Astra 1.4 16V, 66 KW, godina proizvodnje 1998.,pređeno kilometara 140 000, benzinac, u voznom stanju, neregistriran.

Početna cijena je 8.000,00 kn sa uključenim PDV-om.

Javno nadmetanje održati će se dana 14.travnja 2017.godine, u 9 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, u polukatu.

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka javnog nadmetanja izvršiti polog jamčevine u iznosu od 800,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom javnog nadmetanja cijena se podiže najmanje za 100,00 kn.

Navedeni predmet javnog nadmetanja zainteresirani mogu pogledati prije javnog nadmetanja ( 12. i 13.4.2017.) u vremenu od 08,00 – 10,00 u dvorištu Doma zdravlja Duga

Resa, uz najavu na telefon: 047/841-780.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA


27.03.2017.


 • DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
 • Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa
 • Broj: 02-144/01/2017
 • Duga Resa, 24.ožujak 2017.godine

 

Dom zdravlja Duga Resa objavljuje JAVNO NADMETANJE  za prodaju osobnog automobila Opel Astra 1.4 16V, 66 KW, godina proizvodnje 1998.,pređeno kilometara 140 000, benzinac, u voznom stanju, neregistriran.

Početna cijena je 10.000,00 kn sa uključenim PDV-om. Javno nadmetanje održati će se dana 03.travnja 2017.godine, u 9 sati u Domu zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, 47 250 Duga Resa, u polukatu.

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su obvezne prije početka javnog nadmetanja izvršiti polog jamčevine u iznosu od 1.000,00 kn na blagajni Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom javnog nadmetanja cijena se podiže najmanje za 100,00 kn.

Navedeni predmet javnog nadmetanja zainteresirani mogu pogledati prije javnog nadmetanja ( 30. i 31.3.2017.) u vremenu od 08,00 – 10,00 u dvorištu Doma zdravlja Duga Resa, uz najavu na telefon: 047/841-780.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

18.11.2016.


Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (”N.N.” 90/11., 83/13., 143/13 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 18.11.2016. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2017, broj dokumenta: 2016/S 002-0025674.

Rok za dostavu ponuda je 9.12.2016. do 13,00 sati.

 


06.10.2016


DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Izvođenje radova na ugradnji dizala u sjedištu Doma zdravlja Duga Resa

Ponude treba dostaviti najkasnije do 24. listopada 2016. do 14,30 sati, neovisno o načinu dostave, na adresu: Dom zdravlja Duga Resa, Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4, Urudžbeni zapisnik. Ponude će biti otvorene dana 24. listopada 2016. u 14,30 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

 


2014.2013.2012.

7.11.2014.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (”N.N.” 90/11., 83/13., 143/13 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 7.11.2014. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2015, broj dokumenta: 2014/S 002-0051413.

Rok za dostavu ponuda je 27.11.2014. do 14,30 sati.


13.11.2013.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 13.11.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2014, broj dokumenta: 2013/S 002- 0093603.

Rok za dostavu ponuda je 3.12.2013. do 14,00 sati.


24.05.2013.

U tijeku je objava sa nabavu vozila za sanitetski prijevoz  – objavljeno 17.05.2013. godine, broj objave 2013/S 002-0045254 i otvaranje ponuda je 07.06.2013. u 12,00 sati


23.11.2012.

Dom zdravlja Duga Resa je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 23.11.2012. Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Motorni benzin i loživo ulje, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-00833963.

Rok za dostavu ponuda je 14.12.2012. do 15,00 sati.