Službene stranice!|Sunday, March 26, 2017

Sprečavanje sukoba interesa

pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

 

Na temelju članka 13. stavak 9 točka 1 Zakona o javnoj nabavi ( Narodne nobvine broj 90/11,83/13 i 143/13) objavljujemo da Dom zdravlja Duga Resa kao javni naručitelj ne smije sklapati Ugovor o javnoj nabavi sa firmom MIKRA d.o.o., Bana Josipa Jelačića 26a, 47250 Duga Resa